Προγράμματα ΛΑΕΚ

Published: 05/05/2013
Views: 8200

ΛΑΕΚ 1-49

 Αξιοποιούμε σε συνεργασία με τους φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών το ποσό του ΛΑΕΚ που καταβάλλεται από μικρές επιχειρήσεις (1-49 εργαζομένων), παρέχοντας επιδοτούμενα προγράμματα εκπαίδευσης. Τα προγράμματα ΛΑΕΚ 1-49 απευθύνονται σε:

  • Εργαζόμενους σε Επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 έως 49 άτομα προσωπικό, οι οποίες υπόκεινται στην υποχρέωση καταβολής στο ΕΦΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%)
  • Εργαζόμενους των οποίων το αντικείμενο απασχόλησης δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερή εργασία

ΛΑΕΚ 0,06

Αξιοποιούμε το ποσό του ΛΑΕΚ που αναλογεί σε κάθε επιχείρηση μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων, προσαρμοσμένων στις εκπαιδευτικές σας ανάγκες.© - Ολυμπιακή Εκπαιδευτική και Συμβουλευτική ΕΠΕ