Αγροτική Οικονομία Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις 14 Οκτωβρίου 2022 και με βάση το Στρατηγικό Σχέδιο για την ΚΑΠ 2023-2027 που υπέβαλλε η Ελλάδα προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκτός από τη συνδεδεμένη ενίσχυση στο σκληρό σιτάρι, θα υπάρχουν...
(Τελευταία ενημέρωση: 25.07.2022) Στις 30/06/2022 ανακοινώθηκαν οι αποφάσεις ένταξης για την Γεωργία - Κτηνοτροφία και την Μελισσοκομία. Οι εγκεκριμένοι δικαιούχοι, εκτός από σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ), είναι υποχρεωμένοι να συνάψουν σύμβαση και με σύμβουλο, ο οποίος υπάγ...
(Τελευταία ενημέρωση: 25.07.2022) Μετά την ανακοίνωση της απόφασης με τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου, όσον αφορά την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, έχει ανακοινωθεί και η απόφαση ένταξης, με ημερομηνία 13/07/2022, για όσους συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα των δικαιούχων και δεν χρειάζεται να...
(Τελευταία ενημέρωση: 12/07/2022) H Ολυμπιακή Εκπαιδευτική ως πιστοποιημένο Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) για τον νομό Ηλείας φροντίζει για την ορθή υποβολή της δήλωσής σας προκειμένου να διασφαλιστούν όλα τα σχετιζόμενα συμφέροντά σας (επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, συμμετοχή σε προγράμματα κα). H...
Η υπουργική απόφαση για το Πρόγραμμα της Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελουργικών Εκτάσεων μας ενημερώνει για τα μέτρα που θα επιδοτηθούν και τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν όσοι θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Το ποσό ενίσχυσης εξαρτάται από το μέτρο και το χαρακτηρισμό της περιο...
Η πρόσκληση για τη Δράση 4.1.5: «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» μας ενημερώνει για τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν και τις δεσμεύσεις που θα πρέπει να τηρούν, όσοι θέλουν να ενταχθούν στο ...
(Τελευταία ενημέρωση: 17/06/22) Με βάση την πρόσκληση του Υποέργου «Γενετική βελτίωση ζώων» από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού είναι τα εξής: • Για τις ΜΜΕ ο κατώτατος προϋπολογισμός είναι 500.000 Ευρώ και ο ανώτατος προϋπολογισμός 2.000.000 Ευρώ.• ...
(Τελευταία ενημέρωση: 17/06/22) Με βάση την πρόσκληση του Υποέργου «Πράσινος αγροτουρισμός» από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού είναι τα εξής: Για τις πολύ μικρές - μικρές - μεσαίες επιχειρήσεις ο κατώτατος προϋπολογισμός είναι 500.000 Ευρώ και ο α...

© - Ολυμπιακή Εκπαιδευτική και Συμβουλευτική ΕΠΕ