OBCD: Δημιουργία Τριγώνων Γνώσης για την υποστήριξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας - Το ελληνικό οικοσύστημα

Δημοσιεύτηκε: 14/10/2022
Προβολές: 78

 OBCD: Δημιουργία Τριγώνων Γνώσης για την υποστήριξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας - Το ελληνικό οικοσύστημα 

Ο τομέας των κοινωνικών επιχειρήσεων καταλαμβάνει σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής οικονομίας και αυξάνεται χρόνο με το χρόνο. Στην ΕΕ, το 2020 δημιουργήθηκαν πάνω από 13,6 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και αυτό συνεχίζει να αυξάνεται.

Λόγω αυτής της αυξανόμενης ανάγκης απασχόλησης, το έργο Open Business for Community Development (OBCD) ξεκίνησε να υλοποιείται με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Ιούνιο του 2022.

Με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο Πατρών (Ελλάδα) και με την υποστήριξη 12 άλλων οργανισμών σε όλη την Ευρώπη (η Ολυμπιακη Εκπαιδευτικη & η Αναπτυξιακή Καρδίτσας συμπληρώνουν την ομάδα υλοποίησης στην Ελλάδα), το έργο στοχεύει στην προώθηση της καινοτομίας και του ενδιαφέροντος για την κοινωνική επιχειρηματικότητα μεταξύ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (c-VET) και του ευρύτερου κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος. 

Όπως αναφέρεται και στο όνομα του σχεδίου, το Open Business (OB) είναι μια προσέγγιση της επιχείρησης που βασίζεται στην έννοια του ανοικτού επιχειρηματικού μοντέλου, με αξιοποίηση δηλαδή στοιχείων όπως το ελεύθερο λογισμικό, ο ανοικτός κώδικας, το ανοικτό περιεχόμενο και τα ανοικτά εργαλεία και πρότυπα. Η προσέγγιση της ΟΒ επιδιώκει να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και άλλων ενδιαφερομένων, επιτρέποντας τη συνδημιουργία γνώσης και καινοτομιών στην αγορά πέρα από τα όρια των μεμονωμένων οργανισμών. Ήδη, νέες ανοικτές επιχειρήσεις αξιοποιούν αυτή τη σχολή σκέψης και γίνονται μάρτυρες μιας επιτάχυνσης της παγκόσμιας κουλτούρας προς μια πιο περιεκτική και βιώσιμη οικονομία. Ο συλλογικός στόχος του μοντέλου των ανοικτών επιχειρήσεων είναι η μείωση των ανισοτήτων, η μείωση των επιπέδων φτώχειας, η οικοδόμηση ενός υγιέστερου περιβάλλοντος και ισχυρότερων κοινοτήτων με τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας με αξιοπρέπεια και σκοπό.

 Στο πλαίσιο του έργου OBCD έχουν δημιουργηθεί «τρίγωνα γνώσης» σε καθεμία από τις εμπλεκόμενες χώρες - Φινλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Ολλανδία, τα οποία αποτελούνται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και άλλα ερευνητικά ιδρύματα, παρόχους επαγγελματικής και εκπαιδευτικής κατάρτισης, καθώς και κοινωνικές επιχειρήσεις και εκπροσώπους τους. Η ιδέα είναι αυτές οι τρεις οντότητες να συνεργαστούν για την ανάπτυξη καινοτόμου εκπαιδευτικού περιεχομένου και εργαλείων, καθώς και ανοιχτών και συνεργατικών επιχειρηματικών οικοσυστημάτων στον τομέα των Κοινωνικών Επιχειρήσεων. 

Στην Ελλάδα τον Αύγουστο συντάχθηκε Σύμφωνο Συνεργασίας ανάμεσα στους :

Έλληνες εταίρους του έργου (Πανεπιστήμιο Πατρών, Αναπτυξιακή Καρδίτσας και Ολυμπιακή Εκπαιδευτική και Συμβουλευτική ΕΠΕ),

συνεργαζόμενους εταίρους (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου- Σχολή Γεωπονίας και Τροφίμων, Βαλκανικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας, Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας - “UnivSSE Coop”, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, Αναπτυξιακή Ολυμπίας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α)

και ενδιαφερόμενα μέρη (Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΛΦΑ ΙΚΕ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΙΑΣ ΕΠΕ, ΔΥΝΑΜΙΚΗ Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΙΚΕ, Εκπαιδευτική Πλατφόρμα για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία ΚALOMATHE GR).

Ο γενικός στόχος αυτής της Συμφωνίας Συνεργασίας είναι η δημιουργία ενός Τριγώνου Γνώσης στην Ελλάδα που βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ φορέων εκπαίδευσης, έρευνας και επιχειρήσεων, προκειμένου να ξεπεραστούν ενδεχόμενα εμπόδια σε κάθε τομέα και να μετατραπεί η ακαδημαϊκή έρευνα σε εμπορεύσιμες καινοτομίες που αντιστοιχούν σε σχετικές προκλήσεις στις ευρωπαϊκές οικονομίες.

Οι συνεργαζόμενοι εταίροι και τα ενδιαφερόμενα μέρη θα αλληλοεπιδράσουν και θα δουλέψουν μαζί με τους εταίρους του έργου για να προωθήσουν την έρευνα και την ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, προκειμένου να γίνει προσαρμογή των δεξιοτήτων στις εξελισσόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες και να ενισχυθεί η συνεχής αναβάθμιση των δεξιοτήτων για φοιτητές, κοινωνικούς επιχειρηματίες και επαγγελματίες.

Δράττουμε την ευκαιρία να τους ευχαριστήσουμε θερμά για τη συμβολή τους στο έργο που είναι ιδιαίτερα πολύτιμη για την επίτευξη των στόχων του.

OBCD LOGO CO FUNDED BY THE EU

Disclaimer: Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ'ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.


© - Ολυμπιακή Εκπαιδευτική και Συμβουλευτική ΕΠΕ