Εγκατάσταση Νέων Γεωργών - 1η απόφαση ένταξης

(Τελευταία ενημέρωση: 25.07.2022) Μετά την ανακοίνωση της απόφασης με τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου, όσον αφορά την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, έχει ανακοινωθεί και η απόφαση ένταξης, με ημερομηνία 13/07/2022, για όσους συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα των δικαιούχων και δεν χρειάζεται να προσκομίσουν επιπλέον δικαιολογητικά. Αναμένουμε την τροποποίηση τόσο της απόφασης με τα αποτελέσματα όσο και της απόφασης ένταξης μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, για όσους ήταν εν δυνάμει δικαιούχοι και προσκόμισαν εντός προθεσμίας τα δικαιολογητικά που τους ζητήθηκαν και για όσους υποβάλλουν ενδικοφανείς προσφυγές.

Η προθεσμία για τις ενδικοφανείς προσφυγές, οι οποίες ασκούνται μόνο μία φορά είναι ως τις 28/07/2022.

Για να δείτε την απόφαση με τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου για την Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας πατήστε εδώ.

Για να δείτε την απόφαση ένταξης για την Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας πατήστε εδώ.© - Ολυμπιακή Εκπαιδευτική και Συμβουλευτική ΕΠΕ