Βιολογικές Καλλιέργειες

Το Μέτρο 11 -Βιολογικές καλλιέργειες έχει ως στόχο την ενθάρρυνση των αγροτών για μετατροπή της συμβατικής τους εκμετάλλευση σε βιολογική, ή για διατήρηση της ήδη υφιστάμενη βιολογικής τους εκμετάλλευσης σύμφωνα με τις αρχές και τις μεθόδους βιολογικής καλλιέργειας, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

Η οικονομική στήριξη στο πλαίσιο του Μέτρου παρέχεται προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν για το διαφυγόν εισόδημα, τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που προκύπτει από τη μετατροπή ή τη διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας.
Οι στόχοι της Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας είναι:
• Παραγωγή προϊόντων και τροφίμων υψηλής διατροφικής αξίας, ασφαλή για τον καταναλωτή χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων, αντιβιοτικών και χημικών λιπασμάτων.
• Προστασία του περιβάλλοντος (προστασία του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα, αειφορική διαχείριση φυσικών πόρων, εξασφάλιση της βιοποικιλότητας)
• Μη χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) ή/και προϊόντων που παράγονται από αυτούς.
• Προστασία της υγείας των αγροτών από την έκθεσή τους σε βλαβερές χημικές ουσίες.
• Η φυσική διαβίωση των ζώων και η εξασφάλιση της ευζωίας τους.
• Χρήση ζωοτροφών που έχουν παραχθεί με βιολογικό τρόπο και χωρίς τη χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) ή/και προϊόντων που παράγονται από αυτούς.

Το μέτρο περιλαμβάνει δυο υπομέτρα: «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους» (Υπομέτρο 11.1) και «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους» (Υπομέτρο 11.2)
Ενισχύσεις δίνονται για:
Δράση 11.1.1: τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
Δράση 11.1.2: τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία
Δράση 11.2.1: τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
Δράση 11.2.2: τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

Περιγραφή Δράσεων

Υπομέτρο 11.1
Ενισχύεται η εφαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής με στόχο τη μετατροπή της εκμετάλλευσης από συμβατική σε βιολογική. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να συνάψουν σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Η δέσμευση για την εφαρμογή των παραπάνω μεθόδων είναι τριετούς διάρκειας. Οι δικαιούχοι του υπομέτρου, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της τριετούς δέσμευσης τους, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ενταχθούν στο υπομέτρο 11.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής».
Υπομέτρο 11.2
Ενισχύεται η διατήρηση βιολογικών καλλιεργητικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής σε δικαιούχους που εφαρμόζουν τον Κανονισμό 834/2007 και διατηρούν ενεργή σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Η δέσμευση για την εφαρμογή των μεθόδων είναι πενταετής με δυνατότητα ετήσιας παράτασης μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου.
Προθεσμίες: Ο φάκελος της αίτησης πρέπει να έχει υποβληθεί ως τις 22/2/2017.

Ύψος Ενίσχυσης

Υπομέτρο 11.1
Δράση 11.1.1

 
ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ηα/έτος
  Με περίοδο μετατροπής Εργαστηριακές αναλύσεις (Πρόσθετο Κόστος) Πιστοποίηση (Κόστος Συναλλαγής) Με περίοδο μετατροπής
Ελαιοκομία 629 50 679
Σταφίδα 669 50 719
Επιτραπέζια Σταφύλια 850 50 900
Σταφύλια Οινοποιήσιμα 795 50 845
Μηλοειδή 594 50 644
Πυρηνόκαρπα 850 50 900
Εσπερειδοειδή 295 50 345
Αραβόσιτος Κτηνοτροφικός 550 50 600
Αραβόσιτος Εδώδιμος 513 50 563
Χειμερινά Σιτηρά 72 50 122
Ρύζι 321 50 371
Μηδική, Τριφύλλι 535 50 585
Άλλα Κτηνοτροφικά Ψυχανθή 380 50 430
Όσπρια 406 50 456
Βαμβάκι 446 50 496
Λινάρι, ελαιοκράμβη, Ηλίανθος, Σόργο και άλλες αροτραίες καλλιέργιες 479 50 529
Αρωματικά Φαρμακευτικά Φυτά 550 50 600

Δράση 11.1.2

 
Κατηγορία Ζώου ΔΙΑΦΥΓΟΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ha/έτος
Αιγοπρόβατα 211 211
Βοοειδή Κρεατ/κής ή Μικτής Κατεύθυνσης 267 267
Βοοειδή Γαλακτ/κής Κατεύθυνσης 333 333

Υπομέτρο 11.2

Δράση 11.2.1

 
ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ηα/έτος
  Χωρίς περίοδο μετατροπής Εργαστηριακές αναλύσεις (Πρόσθετο Κόστος) Πιστοποίηση (Κόστος Συναλλαγής) Χωρίς περίοδο μετατροπής
Ελαιοκομία 415 50 40 505
Σταφίδα 483 50 103 636
Επιτραπέζια Σταφύλια 735 50 115 900
Σταφύλια Οινοποιήσιμα 499 50 108 657
Μηλοειδή 400 50 88 532
Πυρηνόκαρπα 766 50 84 900
Εσπερειδοειδή 225 50 59 334
Αραβόσιτος Κτηνοτροφικός 516 50 34 600
Αραβόσιτος Εδώδιμος 452 50 42 544
Χειμερινά Σιτηρά 51 50 19 120
Ρύζι 311 50 85 446
Μηδική, Τριφύλλι 506 50 18 574
Άλλα Κτηνοτροφικά Ψυχανθή 353 50 88 491
Όσπρια 353 50 88 491
Βαμβάκι 431 50 35 516
Λινάρι, ελαιοκράμβη, Ηλίανθος, Σόργο και άλλες αροτραίες καλλιέργιες 336 50 107 493
Αρωματικά Φαρμακευτικά Φυτά 375 50 175 600

Δράση 11.2.2

 
Κατηγορία Ζώου ΔΙΑΦΥΓΟΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ha/έτος
Αιγοπρόβατα 211 36 247
Βοοειδή Κρεατ/κής ή Μικτής Κατεύθυνσης 267 13 280
Βοοειδή Γαλακτ/κής Κατεύθυνσης 333 14 347

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Αμαλιάδα: Πύρρωνος 14, τηλ. 2622021405, 6974750553.
Πύργος: Ρήγα Φεραίου 113, τηλ: 26210 40200-212-218, Fax:2621040210, e mail:Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

   
   


© - Ολυμπιακή Εκπαιδευτική και Συμβουλευτική ΕΠΕ