Αλλαγές στις συνδεδεμένες ενισχύσεις σιτηρών

Αγροτική Οικονομία

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις 14 Οκτωβρίου 2022 και με βάση το Στρατηγικό Σχέδιο για την ΚΑΠ 2023-2027 που υπέβαλλε η Ελλάδα προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκτός από τη συνδεδεμένη ενίσχυση στο σκληρό σιτάρι, θα υπάρχουν πλέον και οι συνδεδεμένες ενισχύσεις στο μαλακό σιτάρι και στο κριθάρι. 

Απαραίτητη προϋπόθεση και για τα τρία σιτηρά, είναι η χρήση της ελάχιστης ποσότητας πιστοποιημένου σπόρου σποράς, η οποία αυξάνεται στα 18 κιλά ανά στρέμμα, από 12 κιλά ανά στρέμμα που ήταν στο σκληρό σιτάρι. Σας υπενθυμίζουμε ότι  η χρήση πιστοποιημένου σπόρου σποράς αποδεικνύεται με την προσκόμιση της ετικέτας και του πρωτότυπου τιμολογίου. 

Επίσης, η τιμή μονάδας και στα τρία σιτηρά αυξάνεται στα 10 ευρώ ανά στρέμμα, από 6,8 ευρώ ανά στρέμμα που ήταν στο σκληρό σιτάρι. 

Αναμένονται οι υπουργικές αποφάσεις με τις λεπτομέρειες εφαρμογής των συνδεδεμένων ενισχύσεων, οι οποίες θα εκδοθούν μετά την έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Για να διαβάσετε το δελτίο τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πατήστε εδώ.© - Ολυμπιακή Εκπαιδευτική και Συμβουλευτική ΕΠΕ