Η αποστολή μας

Ο συνδυασμός υπηρεσιών δια βίου μάθησης, της σχετικής εφαρμοσμένης έρευνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συμβουλευτικών υπηρεσιών στα πλαίσια της ΚΑΠ στην αγροτική οικονομία δεν είναι ακριβώς συνηθισμένος και μας δίνει μια ιδιότυπη κι ενδιαφέρουσα θέση τόσο στην τοπική οικονομία όσο και στον εθνικό κι ευρωπαϊκό βιότοπο του επιχειρείν. Προσφέροντας υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής στην τοπική αγροτική οικονομία και λαμβάνοντας ταυτόχρονα μέρος στο εθνικό και ευρωπαϊκό γίγνεσθαι της εκπαίδευσης ενηλίκων, θέλουμε να συνεισφέρουμε σε σφαιρικές προσεγγίσεις και βιώσιμη δράση με διεθνή προσανατολισμό λειτουργώντας ως δίαυλος επικοινωνίας, τεχνογνωσίας και καινοτομίας.© - Ολυμπιακή Εκπαιδευτική και Συμβουλευτική ΕΠΕ