Skip to main content

Δράση: «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος»

Το πρόγραμμα για την εξοικονόμηση ύδατος είναι ενεργό· στην πρόσκληση παρουσιάζονται τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν και τις επενδύσεις που μπορούν να κάνουν όσοι θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Το όριο του αιτούμενου προϋπολογισμού της αίτησης στήριξης για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα είναι μέχρι 150.000 Ευρώ, ενώ για τα συλλογικά σχήματα μέχρι 200.000 Ευρώ.

 • Το ύψος της ενίσχυσης στη Δυτική Ελλάδα είναι από 45% έως 60% και εξαρτάται από:
 • τις δαπάνες που θα γίνουν,
 • τη δυνητική εξοικονόμηση νερού,
 • εάν ο δικαιούχος είναι μέχρι 41 ετών, κάτοχος πτυχίου γεωτεχνικής κατεύθυνσης που εγκαθίσταται πρώτη φορά στην εκμετάλλευση ή ενταγμένος στο πρόγραμμα νέων αγροτών την τελευταία 5ετία και
 • την περιοχή στην οποία είναι μόνιμος κάτοικος ο δικαιούχος.

Οι κατηγορίες των δαπανών που μπορούν να ενισχυθούν είναι οι εξής:

 • Η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού με στόχο την εξοικονόμηση ύδατος, όπως:
   • Αρδευτικά συστήματα είτε στάγδην άρδευσης είτε μικροκαταιονισμού.
   • Δεξαμενές όγκου έως 500 κ.μ. που δεν απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις.
   • Μηχανολογικός εξοπλισμός για επαναχρησιμοποίηση νερού στην άρδευση.
 • Οι επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις, όπως:
   • Γεωτρήσεις και πηγάδια - φρέατα αποκλειστικά αρδευτικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού τους και της απαραίτητης κτιριακής υποδομής.
   • Επιμέρους εξοπλισμός για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων γεωτρήσεων/πηγαδιών.
   • Δεξαμενές που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις και χρησιμεύουν για την αποθήκευση νερού βροχής (όμβρια).
   • Εξοπλισμός για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της άρδευσης (φωτοβολταϊκό σύστημα ή φορητή αυτόνομη διάταξη επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου).
   • Στόχος του προγράμματος είναι η μείωση της ποσότητας νερού που χρησιμοποιείται στη γεωργία, η βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ και ο εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να είναι:

 • Τα φυσικά πρόσωπα όταν:
   • Είναι ενήλικες.
   • Έχουν υποβάλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης το 2020.
   • Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
   • Δεν είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι.
   • Το σύνολο της εκμετάλλευσης δηλώνεται στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης του 2020.
   • Όλες οι εκμεταλλεύσεις τους πληρούν τα κοινοτικά πρότυπα που τις αφορούν.
 • Τα νομικά πρόσωπα όταν:
   • Έχουν υποβάλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης το 2020.
   • Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
   • Έχουν διάρκεια τουλάχιστον 10 έτη από το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης ώστε να καλύπτεται η περίοδος των μακροχρονίων υποχρεώσεων.
   • Δεν τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση.
   • Το σύνολο της εκμετάλλευσης δηλώνεται στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης του 2020.
   • Όλες οι εκμεταλλεύσεις τους πληρούν τα κοινοτικά πρότυπα που τις αφορούν.
 • Οι ομάδες παραγωγών, οι οργανώσεις παραγωγών, οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών και τα συλλογικά σχήματα όταν:
   • Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ΚΟΙΝΣΕΠ είναι εγγεγραμμένοι και ενήμεροι στο οικείο μητρώο, ενώ τα λοιπά συλλογικά σχήματα είναι αναγνωρισμένα.
   • Έχουν ένα φυσικό πρόσωπο ως νόμιμο εκπρόσωπο.
   • Έχουν διακριτή λογιστική διαχείριση σε περίπτωση που το συλλογικό σχήμα υπάγεται σε άλλο νομικό πρόσωπο.
   • Έχουν μέσο κύκλο εργασιών >30.000 Ευρώ και κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων τις 3 προηγούμενες χρήσεις από το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης (εξαιρούνται τα συλλογικά σχήματα που συστάθηκαν εντός της προηγούμενης 3ετίας από το έτος υποβολής).
   • Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.
   • Έχουν διάρκεια τουλάχιστον 10 έτη από το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης ώστε να καλύπτεται η περίοδος των μακροχρονίων υποχρεώσεων.
   • Δεν τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση.
 • Δεν παρέχεται καμία στήριξη στις εξής περιπτώσεις:
   • Σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις για δαπάνες οι οποίες έχουν ήδη ενταχθεί ή/και ενισχυθεί από ίδιες ή άλλες συγχρηματοδοτούμενες δράσεις.

Για να διαβάσετε την πρόσκληση του προγράμματος, πατήστε εδώ.

Για να διαβάσετε την υπουργική απόφαση του προγράμματος, πατήστε εδώ.