Φιλοσοφία & στόχοι

Η φιλοσοφία μας συνοψίζεται στη φράση: Δουλεύουμε με τους ανθρώπους και για τους ανθρώπους. Το ανθρώπινο δυναμικό είναι ο βασικός συντελεστής επιτυχίας κάθε προσπάθειας σε επιχειρηματικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Επενδύουμε στους ανθρώπους, στις γνώσεις, στις δεξιότητες και στις συμπεριφορές τους. Στεκόμαστε δίπλα τους στις προσπάθειές τους για διαρκή προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Εργαζόμαστε ώστε οι δικοί μας άνθρωποι να είναι το δικό σας πλεονέκτημα.

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία αυτή, η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ έχει ως στόχο να συμβάλει στην κοινωνική ανάπτυξη, μέσω της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.

Ειδικότερα οι στόχοι μας είναι:

  • Να προωθήσουμε την επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό προς ταχύτερη επαγγελματική και επιχειρηματική ανάπτυξη.
  • Να συμβάλλουμε στην αύξηση της κινητικότητας, της ευελιξίας και της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων.
  • Να συμβάλλουμε στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αυτοαπασχολούμενων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
  • Να συνδράμουμε στην αύξηση της απασχολησιμότητας των ανέργων.
  • Να συμβάλλουμε στην άρση του αποκλεισμού κοινωνικά ευάλωτων ομάδων.
  • Να εισάγουμε και να προωθούμε ολοκληρωμένες και καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους.
  • Να προωθήσουμε την εφαρμοσμένη έρευνα στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.
  • Να προωθούμε την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών τόσο σε επαγγελματικό επίπεδο, όσο και στην ιδιωτική καθημερινότητα.
  • Να συμβάλλουμε στην αντίληψη της δια βίου μάθησης ως τρόπου ζωής.
  • Να επιταχύνουμε την εισαγωγή και τη διάχυση ευρωπαϊκών καλών πρακτικών στην ελληνική εκπαιδευτική και κοινωνική πραγματικότητα.


© - Ολυμπιακή Εκπαιδευτική και Συμβουλευτική ΕΠΕ