Τα νέα μας

Όλες οι δημοσιεύσεις

Relief Newsletter Vol. 1

    1° newsletter         RELIEF euRopean bio-Economy aLliancE i...
02/12/2022

SocialB: Εκδήλωση Παρουσίασης των αποτελεσμάτων του σχεδίου στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου ICODECON 2022

SocialB: Εκδήλωση Παρουσίασης των αποτελεσμάτων του σχεδίου στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου ICODECON 2022  Την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022 στις 15:00 η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  θα διοργανώσει mini Συμπόσιο στο πλαίσιο του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανάπτυξης και Οικονομίας το οποίο θα ...
17/10/2022

OBCD: Δημιουργία Τριγώνων Γνώσης για την υποστήριξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας - Το ελληνικό οικοσύστημα

 OBCD: Δημιουργία Τριγώνων Γνώσης για την υποστήριξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας - Το ελληνικό οικοσύστημα  Ο τομέας των κοινωνικών επιχειρήσεων καταλαμβάνει σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής οικονομίας και αυξάνεται χρόνο με το χρόνο. Στην ΕΕ, το 2020 δημιουργήθηκαν πάνω από ...
14/10/2022

EASY project: Διαδικτυακές συναντήσεις ομάδων εστίασης

Στις 21 & 24 Ιουνίου, η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  διοργάνωσε διαδικτυακές συναντήσεις δύο ομάδων εστίασης με εμπειρογνώμονες σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων. Αυτή η δράση αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού έργου EASY και είχε ως στόχο να συλλέξει τις γνώσεις των εμπειρογνωμόνων σχ...
04/07/2022

Ενίσχυση των τεχνικών και μη τεχνικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των τεχνικών και μηχανικών των έξυπνων πόλεων – SMACITE

Οι έξυπνες πόλεις δεν είναι μόνο μια τάση αλλά μια αναγκαιότητα του σύγχρονου κόσμου, καθώς και το κλειδί για το μέλλον. Για να επιταχυνθεί η δημιουργία έξυπνων πόλεων και να αγκαλιαστούν οι σχετικές υποδομές που βασίζονται στην τεχνολογία, πρέπει να αναπτυχθούν οι απαιτούμενες δεξιότητες. Θα πρέ...
15/06/2022

EASY project: Εναρκτήρια συνάντηση στη Λισαβόνα27-28.04.2022

Μετά από πολλούς μήνες και καθώς πλέον οι συνθήκες το επιτρέπουν, συμμετέχουμε στην πρώτη δια ζώσης συνάντηση διακρατικών εταίρων από το Νοέμβριο του 2022. Αυτή τη φορά η συνάντηση αφορά το νέο πρόγραμμα Erasus+ EASY! Στη συνάντηση αυτή είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ζητήματα σχετικά με την σ...
02/05/2022

EASY project: Δεύτερη διαδικτυακή συνάντηση εταιρικής σχέσης

Στις 15 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η δεύτερη διαδικτυακή συνάντηση των εταίρων του σχεδίου EASY. Στόχος της συνάντησης ήταν να συζητηθούν και να συμφωνηθούν τα επόμενα βήματα σχετικά με την ανάπτυξη του πλαισίου μαθημάτων EASY και την έναρξη της ανάπτυξης του πρώτου καταλόγου ταινιών και του καταλό...
15/03/2022

EASY project: Πρώτη διαδικτυακή συνάντηση των εταίρων

Στις 27 Ιανουαρίου, η σύμπραξη EASY συναντήθηκε για πρώτη φορά διαδικτυακά για την έναρξη του έργου. Σκοπός της συνάντησης ήταν να γνωριστούν οι εταίροι και να συζητηθούν τα πρώτα βήματα του έργου. Το έργο EASY θα προτείνει εργαλεία για την αντιμετώπιση των στερεοτύπων και των διακρίσεων στην ερ...
27/01/2022

EASY: Educating Adults Against Stereotypes

Το έργο "Educating Adults Against Stereotypes" (EASY) είναι ένα σχέδιο που χρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο των στρατηγικών συμπράξεων Erasmus+, με στόχο την προώθηση της κατανόησης των στερεοτύπων ηλικίας και φύλου που μπορούν να οδηγήσουν σε διακρίσεις μεταξύ των ενηλίκων σε διάφορους τομ...
27/01/2022

Together we go further ....a MILE ahead!

Μετά από τρία χρόνια υλοποίησης σε δύσκολες και ασυνήθιστες συνθήκες, το σχέδιο MILE Project βρίσκεται στον τελευταίο μήνα υλοποίησης ενώ στις 10 και 11 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε και η τελική εκδήλωση για το σχέδιο στο Μιλάνο με την συμμετοχή όχι μόνο των εταίρων αλλά και υποστηρικτών του. Από τ...
20/11/2021


© - Ολυμπιακή Εκπαιδευτική και Συμβουλευτική ΕΠΕ